Khắc phục đã thu thập thông tin – hiện chưa được lập chỉ mục

Lỗi “Đã thu thập thông tin – hiện chưa được lập chỉ mục” cho biết Google đã thu thập dữ liệu các URL này nhưng chưa lập chỉ mục chúng.

Đối với hầu hết các trang web, trạng thái URL này là tự nhiên và sẽ tự động giải quyết sau khi Google xử lý URL và thêm chúng vào chỉ mục của họ. Để minh họa, đây là nơi các URL nằm trong quá trình lập chỉ mục của Google:

thu thập thông tin

Lỗi này rơi vào danh mục “Bị loại trừ” và trông giống như sau trong báo cáo Phạm vi lập chỉ mục của Google Search Console:

lỗi lập chỉ mục

Nếu bạn thường xuyên gặp phải sự cố này trên các trang web lớn hơn (hơn 10.000 trang), nguyên nhân có thể là do:

  1. Cấu trúc liên kết nội bộ kém: các trang này không có đủ liên kết từ. Nếu bạn tìm thấy các trang quan trọng mà bạn thực sự muốn xếp hạng, hãy thêm nhiều liên kết nội bộ hơn vào trang đó từ các trang cao hơn trong kiến ​​trúc trang web của bạn.
  2. Chất lượng nội dung kém: những trang này có thể đã bị Google loại bỏ vì họ cho rằng chất lượng nội dung còn thiếu. Kiểm tra kỹ xem nội dung của bạn có khả năng đáp ứng mục đích của người dùng hay không và tăng thêm giá trị so với nội dung cạnh tranh trên các trang web khác.
  3. Sao chép: các trang này là (gần) bản sao của các trang khác và thực sự cần được chuẩn hóa.
  4. Thẩm quyền miền quá thấp: nếu bạn đã xác minh rằng bước 1, 2 và 3 ở trên không phải là vấn đề thì có thể thẩm quyền miền của bạn quá thấp. Bạn đang xuất bản nhiều nội dung hơn mức Google sẵn sàng lập chỉ mục cho trang web của bạn. Đạt được nhiều liên kết ngược hơn sẽ tăng thẩm quyền tên miền của bạn .

Google cũng sẽ thường xuyên hiển thị sơ đồ trang web XML, robots.txt và các trang được phân trang của bạn trong danh mục lỗi này. Bạn hoàn toàn không cần phải hành động với những điều đó.

Trả lời

We welcome relevant and respectful comments. All comments are manually moderated and those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.