Điều khoản và điều kiện

Trang web Thuthuatwiki là một nguồn tài liệu hữu ích, cung cấp các thủ thuật hướng dẫn khi sử dụng máy tính – công việc văn phòng, chia sẻ các theme – plugin Wordpress miễn phí và các phần mềm hữu ích miễn phí cho máy tính.

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và duy trì môi trường trực tuyến an toàn, chúng tôi có các điều khoản và điều kiện sau đây. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chấp Nhận Các Điều Khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng Thuthuatwiki, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, hãy rời khỏi website Thuthuatwiki ngay lập tức.

Mục đích website

Thuthuatwiki cung cấp các thông tin hữu ích như thủ thuật máy tính, hướng dẫn tin học văn phòng, chia sẻ theme – plugin WordPress miễn phí và các phần mềm máy tính. Trang web này nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và tài nguyên hữu ích với cộng đồng.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên Thuthuatwiki, bao gồm nhưng không giới hạn, bài viết, hình ảnh, gói giao diện WordPress và phần mềm miễn phí, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Nếu bạn sao chép hoặc sử dụng lại nội dung từ trang web này mà không có sự đồng ý từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.

Trách Nhiệm Của Người Dùng

Khi sử dụng Thuthuatwiki, bạn đồng ý không sử dụng trang web này cho mục đích phi pháp hoặc gây hại đến người khác. Bạn cũng đồng ý không phá hoại website, can thiệp vào hệ thống website của chúng tôi.

Bảo Mật Thông Tin

Các thông tin của bạn khi sử dụng trên website sẽ được chúng tôi bảo mật. Hãy tham khảo Chính Sách Bảo Mật của Thuthuatwiki để biết thêm chi tiết.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những  tổn thất hoặc các hậu quả phát sinh từ việc sử dụng những thông tin và tài nguyên trên Thuthuatwiki.

Thay Đổi Điều Khoản

Các điều khoản và điều kiện được đăng tải trên website có thể được thay đổi bất kì lúc nào, việc bạn tiếp tục sử dụng website Thuthuatwiki là đồng nghĩa với bạn đồng ý với các thay đổi điều khoản điều kiện đó.