Từ chối trách nhiệm

Trước khi tiếp tục sử dụng website, ThuThuatWiKi muốn nhắc bạn những thông tin thủ thuật, tài liệu, phần mềm,…. được chia sẻ trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và chia sẻ thông tin cộng đồng chung. Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ website này là rủi ro của riêng bạn, ThuThuatWiKi sẽ không chịu trách nhiệm cho các rủi ro và vấn đề bạn gặp phải

Mẹo và thủ thuật văn phòng: Thuthuatwiki.com chia sẻ các mẹo và thủ thuật văn phòng có thể giúp cải thiện năng suất của bạn trong môi trường công sở văn phòng. Chúng tôi không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và đầy đủ của các thông tin như thủ thuật – phần mềm được chia sẻ trên website này. Bạn cần cân nhắc và kiểm chứng phần mềm – tài liệu trước khi sử dụng chúng vào công việc của mình.

Phần mềm máy tính: ThuThuatWiKi cung cấp các thông tin và hướng dẫn về các phần mềm máy tính. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm là một quá trình phức tạp và có thể tiềm ẩn rủi ro. ThuThuatWiKi sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại rủi ro xảy ra phát sinh từ việc sử dụng các phần mềm được đề cập trên trang web này.

Tài nguyên và hướng dẫn WordPress: Thuthuatwiki.com chia sẻ các hướng dẫn và tài nguyên liên quan đến WordPress, một hệ thống quản lý nội dung phổ biến. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề kỹ thuật, lỗi hoặc thiệt hại nào xảy ra do việc áp dụng các hướng dẫn hoặc tài nguyên này. ThuThuatWiKi khuyên bạn thường xuyên sao lưu nội dung trên dữ liệu trang web của mình và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện các thay đổi liên quan đến trang web WordPress của mình như kiểm tra code, kiểm tra virus,…

Liên kết bên ngoài

Trang web Thủ thuật Wiki có ​​thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài và các nguồn thông tin khác. ThuThuatWiKi không kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc độ phù hợp của các trang web bên ngoài. Bạn hãy cân nhắc suy tính và tự chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng các liên kết được chia sẻ trên trang web này.

Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật nội dung của trang web thuthuatwiki.com mà không cần thông báo trước. Hãy thường xuyên theo dõi và cập nhật các thay đổi mới nhất từ chúng tôi.

Khi tiếp tục sử dụng trang web thuthuatwiki.com, bạn đã đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng các thủ thuật, phần mềm, tài liệu được chia sẻ từ trang web này. ThuThuatWiKi khuyên bạn luôn tiến hành kiểm tra và đưa ra đánh giá riêng của bản thân trước khi áp dụng bất kỳ thông tin nào từ trang web này vào các hoạt động của bạn.

Trân trọng.